torsdag 24 juni 2010

Lycklig mor till tre.

På min runda igår träffade jag på den här lyckliga modern. Att geten har tre kid är ganska anmärkningsvärt efter den kalla och snörika vinter vi haft. Ännu ett tecken på att rådjuren nog klarat vintern bättre än vad man befarat. Går en get med tre befruktade foster och det blir ont om föda under slutet av vintern så brukar kroppen reglera det med att stöta bort ett eller flera av fostren.Min teori är att även om vi hade mycket snö under en rekordlång period så gjorde den ihållande kylan att det aldrig blev skare förrän de sista veckorna. Rådjuren klarade troligtvis därför sparka sig ner till marken och finna föda.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar