tisdag 22 maj 2012

Brun Kärrhök

Utlovade i söndags bilder på brun kärrhök. De kommer här. Många bilder blev det, men de flesta av dem var oskarpa och variationen på dem var si så där. Urvalet blev alltså inte så stort när jag börjat rensa.

Att få bra flygbilder på kärrhök visade sig vara nästan omöjligt då de är mycket skickliga flygare. Bitvis stannar de upp och i det närmaste ryttlar en liten stund, det är då man får passa på.

En kärrhökshona som flyger över sin typiska livsmiljö. I landskapet kring våtmarker som dessutom gärna får betas, hittar kärrhöken både föda och lämpliga boplatser.

Hannen är en inbiten bigamist och kan ha flera honor som han uppvaktar och befruktar. Boet placeras direkt på marken. Födan besår av både smågnagare, kräldjur och insekter. Den drar sig heller inte för att ta andra fåglars ungar och ägg.

 Här gör man gemensam sak mot kärrhökshonan. Samarbete över artgränserna.


Som rovfågel som utgör ett hot mot andra arters bon och ungar får den finna sig i att vara hatad av andra fåglar och jagas bort så fort den kommer i närheten. Skillnaden i både färgteckning och storlek mellan könen är mycket tydlig hos kärrhöken. Liksom hos de flesta rovfåglar är honan betydligt större än hanen.

Här framgår skillnaden både i storlek och teckning mellan hanen och honan tydligt.

Även här framgår skillnaden på bl annat teckningen på vingens undersida tydligt.


   Hanen i det närmaste "hovrar" över honan som beundrande tittar på.

Den bruna kärrhöken är en fågel som jag tidigare inte reflekterat speciellt mycket över eller ens försökt ta bilder på. På så sätt är den en "ny" bekantskap för mig. Hur som helst gav dessa första bilder mersmak och jag är ganska säker på att det inte är de sista bilder som kommer att bli tagna på den här fågeln. En art som är värd att lägga ned lite jobb på med andra ord...

söndag 20 maj 2012

Örnen har landat!

Igår tillbringade jag största delen av dagen vid sjön Björken för fortsatta försök att få bilder av fiskande fiskgjuse. Gjusen gjorde bara ett par överflygningar på långt avstånd så det blev inga dykbilder idag heller. Rent bildmässigt blev dagen en besvikelse men den blev istället rik på upplevelser. Både ett kärrhökspar och havsörnsparet var mycket aktiva och stod för underhållningen. Allt skedde dock på behörigt avstånd för att det skulle bli riktigt bra bilder. Naturligtvis kunde jag inte låta bli att fotografera ändå men bilderna är knappast användbara till något annat än som ren dokumentation i det lilla formatet här på webben. Örnarna höll till på andra sidan sjön och avståndet är nog över en kilometer.


Att havsörnen som art kommit tillbaka är riktigt kul och ett mått på att miljön blivit betydligt bättre de senaste 30 åren. I början av 70-talet var den nästan helt borta från Sverige. Endast ett fåtal individer fanns kvar längs östersjökusten och under en rad år är det osäkert om det över huvudtaget skedde någon lyckad häckning i landet. Som toppredator i Östersjön var havsörnen en av de arter som drabbades hårdast av miljögifter och följden blev att de fick problem med fortplantningsförmågan. Med hjälp av stödutfodring och förbud mot en del miljögifter kunde den lilla spillran återhämta sig och börjar nu återbesätta sina gamla revir. Främsta hotet idag är brist på lämpliga boträd och mänskliga störningar kring boet. Endast gamla kraftiga tallar duger då boet kan väga närmare ett ton och vi människor har en benägenhet att hugga ner dessa.


För ett tiotal år sedan började havsörnen återigen häcka i Värmland. Först vid Vänern och för andra året finns den nu också vid sjön Björken.

Här har det som jag tror är hanen tagit en fisk i strandkanten. Honan kommer och hämtar fisken och tar med till boet.


Honan lyfter med fisken som troligen är en braxen.

                                                           
Hanen lyfter med mossa/vass som troligen skall användas för att förbättra boet.

Med ett vingspann på nära 2,5 meter är det en mäktig syn att se dessa fåglar flyga över landskapet. Något som även kommande generationer bör få uppleva. Bilderna av kärrhöksparet får jag återkomma med i ett kommande inlägg.

söndag 13 maj 2012

Fortsättning på projekt Fiskgjuse

Idag blev säsongens tredje försök på att få bilder på fiskande fiskgjuse. Jag hade lite kort om tid på mig idag men en överflygning han jag med att se. På ganska nära håll den här gången så det blev faktiskt någon halvskaplig bild när den ryttlade. Lagom avstånd och höjd gjorde att fotovinkeln blev ganska bra. Däremot fick jag inte se den dyka idag. Jag kan tänka mig att det var svårfiskat även för en skarpögd fiskgjuse då det blåste så att det gick vita gäss på sjön. På slutet försökte jag att vänta ut en havsörn som satt på andra sidan sjön men blev tvungen att ge mig av innan den lyfte. Avståndet var nog nära en kilometer och jag hade hoppats på att den skulle flyga över sjön mot mig. Skulle kunnat bli bra bilder i så fall men nu fick jag nöja mig med bilder på gjusen. Det blir lite trist med en jämngrå himmel bakom men det mulna vädret gjorde det i alla fall möjligt att få lite teckning i fjäderdräkten. Några exempel ser ni här nedan.

söndag 6 maj 2012

Ytterligare försök på fiskande fiskgjuse.

Idag gjorde jag ytterligare ett försök på att få bilder på fiskande fiskgjuse. Tre timmar i ett blåsigt torn vid kanten av sjön Björken resulterade i två observationer av dykande fiskgjuse. Båda naturligtvis på alldeles för långt avstånd. Däremot hade gjusen den här gången den goda smaken att göra några överflygningar, både med och utan fisk, på avstånd som i alla fall var okej att fotografera på. Innan man får själva dyket få bild lär det bli många timmars väntan eller en stor portion tur. Men eftersom det kommer att vara hungriga ungar i boet ett tag framöver så finns chansen då den är tvungen att fiska ganska flitigt. Det kommer nog att bli några timmar till i tornet de närmaste veckorna.


                                         Landande grågäss
      Årets första svartvita flugsnappare blev dagens pausfågel.

tisdag 1 maj 2012

Bra dag men drygt håll...

Idag inföll den ovanliga kombinatinen ledig dag och bra väder. Jag hade bestämt mig för att åka till sjön Björken nordost om Sunne om vädret blev okej. Förra året hann jag aldrig åka dit pga av husrenovering mm men nu skulle det bli av. Björken har blivit ett fantastiskt fint område som förutom själva sjön har en del gammal skog med mycket rutten ved och stora fält som betas av kor runt omkring. Alltså ett riktigt paradis för många fågelarter. Förutom mängder av blåsippor och de vanliga gässen, änderna och vadarna fick  jag se två lyckade fiskfångster av fiskgjusen, havsörn, blå kärrhök, mindre hackspett, ett par ekorrar och ett kopulerande tornfalkspar. Tyvärr skedde allt som var spännande på alldeles för långt avstånd för att det skulle bli användbara bilder. Bilderna ni ser här nedan får ni se endast som dokumentation då de är kraftigt delförstorade och oanvändbara till något annat än just sådana. Hackspetten är i och för sig tagen på endast tio meters håll men i svårt ljus. Kärrhöken dök också upp på bara 15-20 meters håll men den hann jag aldrig med att få in i sökaren innan det var för sent.


Båda fiskfångsterna av gjusen. Inget närmare än ca 400 meter. I båda fallen var det troligen en brax som föll offer.

                                          Grågås.

                                  Mindre hackspetthona.

                                  Tornfalkshona.