söndag 20 maj 2012

Örnen har landat!

Igår tillbringade jag största delen av dagen vid sjön Björken för fortsatta försök att få bilder av fiskande fiskgjuse. Gjusen gjorde bara ett par överflygningar på långt avstånd så det blev inga dykbilder idag heller. Rent bildmässigt blev dagen en besvikelse men den blev istället rik på upplevelser. Både ett kärrhökspar och havsörnsparet var mycket aktiva och stod för underhållningen. Allt skedde dock på behörigt avstånd för att det skulle bli riktigt bra bilder. Naturligtvis kunde jag inte låta bli att fotografera ändå men bilderna är knappast användbara till något annat än som ren dokumentation i det lilla formatet här på webben. Örnarna höll till på andra sidan sjön och avståndet är nog över en kilometer.


Att havsörnen som art kommit tillbaka är riktigt kul och ett mått på att miljön blivit betydligt bättre de senaste 30 åren. I början av 70-talet var den nästan helt borta från Sverige. Endast ett fåtal individer fanns kvar längs östersjökusten och under en rad år är det osäkert om det över huvudtaget skedde någon lyckad häckning i landet. Som toppredator i Östersjön var havsörnen en av de arter som drabbades hårdast av miljögifter och följden blev att de fick problem med fortplantningsförmågan. Med hjälp av stödutfodring och förbud mot en del miljögifter kunde den lilla spillran återhämta sig och börjar nu återbesätta sina gamla revir. Främsta hotet idag är brist på lämpliga boträd och mänskliga störningar kring boet. Endast gamla kraftiga tallar duger då boet kan väga närmare ett ton och vi människor har en benägenhet att hugga ner dessa.


För ett tiotal år sedan började havsörnen återigen häcka i Värmland. Först vid Vänern och för andra året finns den nu också vid sjön Björken.

Här har det som jag tror är hanen tagit en fisk i strandkanten. Honan kommer och hämtar fisken och tar med till boet.


Honan lyfter med fisken som troligen är en braxen.

                                                           
Hanen lyfter med mossa/vass som troligen skall användas för att förbättra boet.

Med ett vingspann på nära 2,5 meter är det en mäktig syn att se dessa fåglar flyga över landskapet. Något som även kommande generationer bör få uppleva. Bilderna av kärrhöksparet får jag återkomma med i ett kommande inlägg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar