tisdag 1 maj 2012

Bra dag men drygt håll...

Idag inföll den ovanliga kombinatinen ledig dag och bra väder. Jag hade bestämt mig för att åka till sjön Björken nordost om Sunne om vädret blev okej. Förra året hann jag aldrig åka dit pga av husrenovering mm men nu skulle det bli av. Björken har blivit ett fantastiskt fint område som förutom själva sjön har en del gammal skog med mycket rutten ved och stora fält som betas av kor runt omkring. Alltså ett riktigt paradis för många fågelarter. Förutom mängder av blåsippor och de vanliga gässen, änderna och vadarna fick  jag se två lyckade fiskfångster av fiskgjusen, havsörn, blå kärrhök, mindre hackspett, ett par ekorrar och ett kopulerande tornfalkspar. Tyvärr skedde allt som var spännande på alldeles för långt avstånd för att det skulle bli användbara bilder. Bilderna ni ser här nedan får ni se endast som dokumentation då de är kraftigt delförstorade och oanvändbara till något annat än just sådana. Hackspetten är i och för sig tagen på endast tio meters håll men i svårt ljus. Kärrhöken dök också upp på bara 15-20 meters håll men den hann jag aldrig med att få in i sökaren innan det var för sent.


Båda fiskfångsterna av gjusen. Inget närmare än ca 400 meter. I båda fallen var det troligen en brax som föll offer.

                                          Grågås.

                                  Mindre hackspetthona.

                                  Tornfalkshona.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar